Türk Dünyası Sosyal Bilimler Akademisiyle günümüzde üniversite ve siyasi partilerin düzenledikleri “siyaset akademileri” ile günlük siyasete yönlendirilen idealist ama bilgi ve tecrübe açısından gelişmeye ihtiyacı olan üniversite öğrencilerini sosyal bilimlerle yeniden tanıştırmak, onları sosyal bilimlere ısındırmak, onlara multidisipliner bir bakış açısı kazandırmak, ileride bu alanda çalışmalar yürüteceğine inandığımız gençleri birbirleriyle tanıştırıp güçlü bağlar kurmalarına ve işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmelerine aracı olmak ve bunu yaparken de milli sosyal bilimler perspektifini öğrencilere sunmak amaçlanmaktadır.

[dt_photos_masonry loading_effect=”fade_in” column_width=”200″ columns=”4″ category=”genel”]