Hocalı Soykırımı, Ermeniler ve Medeni Dünya

Hiçbir ilim adamının kabul etmediği, hatta birçoğunun yalan olduğunu açıkça ifade ettiği Ermeni iddiaları Türkiye’yi ve Türkleri zora sokma, güçsüzleştirme amacına hizmet ettiği için maalesef dış dünyada destek bulmakta ve itibar görmektedir. Yine aynı şekilde tüm dünyanın gözü önünde bundan 25 sene önce hayvanları bile utandıracak vahşetle gerçekleşen bir soykırım ve Azerbaycan topraklarının dörtte birinin…

İnsan Gücü Planlamamız

İnsan gücü ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir eğitim modeline sahip olmadığımız acı bir gerçektir. Bugün orta kademe meslekî ve teknik personel ihtiyacımızı hâlâ ciddiyetle ele alamamış bulunuyoruz. Dağılımı bir tarafa, doktor sayımız yeterli sayıya ulaşmamışken, lise açar gibi Tıp Fakülteleri açtığımız halde, bugünkünün en az dört misli olması gereken hemşire ihtiyacımızı karşılayacak hiçbir hamle yapmış değiliz. Aynı…